Începând cu 15 august 2019 Asociația Alternative Umanitare își încetează activitatea, iar site-ul eUmanitar va deveni inactiv.
Mulțumim tuturor celor care ne-au vizitat!
Echipa eUmanitar vă dorește succes în activitate!

Termeni și condiții

Site-ul eumanitar.ro este proprietatea Asociaţiei Alternative Umanitare cu sediul în str. Someşului 113, ap. 1, Floreşti, jud. Cluj, înregistrată la Judecătoria Cluj în baza încheierii civile nr. 6687/CC/2011, cod fiscal CIF: 28468789. Pe parcursul acestor termeni şi condiţii ne vom referi la site prin sintagma „eumanitar.ro”.

Accesul şi utilizarea site-ului se face sub incidenţa acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos precum şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Utilizarea site-ului ca şi vizitator, înregistrarea ca şi utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit că aţi citit, înțeles şi acceptat integral termenii şi condițiile de utilizare a site-ului, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Site-ul eumanitar.ro este proprietatea Asociaţiei Alternative Umanitare şi se supune legilor din România.

Asociaţia Alternative Umanitare îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor, în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe site. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile privitoare la utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

eumanitar.ro nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoţiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de eumanitar.ro.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca şi „utilizator”, în numele unei organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, sau ca persoană fizică ce dorește să contribuie cu articole şi comentarii la conţinutul site-ului.

Drepturi de autor, marcă şi proprietate intelectuală

Conţinutul portalului este proprietatea Asociaţiei Alternative Umanitare şi a partenerilor care vor fi citaţi ca sursă de conţinut şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al organizaţiei. În cazul în care doriţi să preluaţi orice tip de conţinut de pe site-ul eumanitar.ro, ne puteţi contacta pe adresa sediului Asociaţiei Alternative Umanitare.

eumanitar.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce privesţe conţinutul site-ului, în orice moment.

eumanitar.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunţ prealabil.

Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conţinutului de către utilizatori, aceştia vor introduce / încărca pe site conţinut care respectă strict formatul şi dimensiunile indicate în respectiva rubrică.

În cazul în care identificaţi materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le consideraţi indecente, ilegale sau imorale, vă rugăm să trimiteţi un email la adresa: semnalez@eumanitar.ro

Reguli de utilizare

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de site-ul eumanitar.ro pentru a:

 • pretinde că sunteţi o altă persoană sau instituţie, sau să indicaţi în mod fals afilierea cu o anumită persoană sau instituţie;
 • falsifica datele de identificare sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul platformei.

Sunt interzise:

 • crearea contului de utilizator fără acordul conducerii organizaţiei în numele căreia se creează contul.
 • crearea contului de utilizator de către persoane din afara organizaţiei în numele căreia se creează contul.
 • administrarea contului de utilizator de către persoane din afara organizaţiei în numele căreia se creează contul.
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate.
 • intervenţia în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Asociaţia Alternative Umanitare va coopera cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări şi pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.

Perturbarea, fără drept, a funcţionării sistemului informatic, prin introducerea de date false, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii 161/2003 (SECŢIUNEA 1 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice / art. 45).

Disponibilitatea serviciului

eumanitar.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, fără o notificare prealabilă. eumanitar.ro nu este răspunzător faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i pot fi imputate. eumanitar.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin afişare pe acest site.

În cazul în care există dificultăţi de ordin tehnic, vizitatorii/utilizatorii aflându-se în imposibilitatea de a accesa informaţiile prezentate în conţinutul site-ului, acestea trebuie semnalate la adresa: semnalez@eumanitar.ro. Asociaţia Alternative Umanitare își asumă responsabilitatea să răspundă solicitării sau să remedieze situaţia.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
 • vizitatorii şi utilizatorii sunt responsabili de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de pe site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, daca nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

Asociaţia Alternative Umanitare nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Alternative Umanitare a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor şi utilizatorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. eumanitar.ro îşi rezervă dreptul de a şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Asociaţia Alternative Umanitare nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Confidenţialitate şi date cu caracter personal

Asociaţia Alternative Umanitare se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale colectate care decurg din sau în legătură cu actualii termeni şi condiţii, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Asociaţia Alternative Umanitare nu este răspunzătoare de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. În cazul accesării neautorizate a conţinutului site-ului de către terţe persoane, Asociaţia Alternative Umanitare nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea în urma unor asftel de fapte şi acţiuni.

Asociaţia Alternative Umanitare nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Site-ul foloseşte „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Asociaţiei Alternative Umanitare şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociaţia Alternative Umanitare. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

eumanitar.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

Politici de publicitate

eumanitar.ro foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics foloseşte „cookies”, care sunt fişiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informaţiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului (inclusiv adresa dumneavoatră IP), vor fi transmise şi stocate de Google. Google va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului eumanitar.ro, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site şi furnizarea de alte servicii legate de activitatea pe eumanitar.ro. Google poate transfera aceste informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terţe părţi afectează procesul de informaţii cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu orice alte date deţinute de către Google. Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzatoare în browser-ul dumneavoastră, cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, dacă realizaţi aceste setări este posibil să nu puteţi avea acces la funcţionalitatea deplină a site-ului eumanitar.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

eumanitar.ro poate folosi, de asemenea, companii terţe de publicitate pentru a furniza anunţuri atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informaţii (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul eumanitar.ro și pe alte site-uri pentru a furniza reclame pentru bunuri şi servicii de interes pentru tine. Dacă doriţi mai multe informaţii despre această practică şi să ştiţi care sunt opțiunile dumneavoastră pentru ca aceste companii să nu aibă acces la aceste informaţii, intrați pe http://www.google.com/policies/technologies/ads/.