Fundația Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

Contact

Logo Fundația Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

Descriere

 

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este una dintre organizaţiile succesoare ale Filialei Cluj a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, activitatea sa având la bază peste nouă ani de experienţă în administrarea de programe interetnice. 

Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la construcţia democratică din România prin ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii etnoculturale. Activitatea Centrului este relevantă pentru eforturile României de a se alinia valorilor europene, în special în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene.

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală administrează un număr considerabil de programe în domeniul relaţiilor interetnice, derulând sau sprijinind proiecte care vizează diferitele aspecte ale acomodării diversităţii etnoculturale: cercetări privind istoria comună, schimburi culturale, baze de date socio-demografice, relaţii interetnice la nivel comunitar, buna guvernare a comunităţilor multietnice, publicaţii.

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală a făcut parte din Soros Open Network (SON) (în perioada 2000-2012) şi din Donors’ Forum, România (în perioada 2004-2012).

 


"Diversitate nu este un neologism. Acesta este un adevăr lingvistic. Cuvântul este folosit de fiecare dintre etniile din România. Cu grijă, ca să nu accepte în conţinutul său celelalte etnii. La nivelul relaţiilor interetnice, diversitatea rămâne, aşadar, un neologism. Pentru a reduce distanţa dintre cuvânt şi realitate, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală şi-a asumat rolul de translator. Un translator care transformă neologismul în normalitate."            
   
Mircea Toma, membru al Consiliului de Administraţie


 Misiune:

Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la ameliorarea climatului interetnic din România şi la promovarea principiilor echităţii etnoculturale.

 Premisele înfiinţării:

În efortul său de a acomoda un număr mare de minorităţi naţionale, reprezentând un procent semnificativ din populaţia ţării, România are de înfruntat o serie de provocări în procesul de democratizare.

În ciuda faptului că în ultimii ani s-au înregistrat iniţiative civice notabile, evoluţia democratică a României întâmpină greutăţi, legate în mare măsură de existenţa practicilor discriminatorii şi de tratarea neadecvată, la nivel de politici, a problemelor privind minorităţile. 

Problemele existente în acest domeniu includ lipsa unor soluţii instituţionale general acceptate privind concilierea şi acomodarea diferenţelor etnoculturale, numărul redus de specialişti care să elaboreze şi să implementeze politici adecvate nevoilor celor 20 de minorităţi, precum şi lipsa unui cadru instituţionalizat al dialogului interetnic care să contribuie la conştientizarea problemelor legate de diversitatea etnoculturală.

 Obiective: 

 Dezvoltarea unui climat favorabil relaţiilor interetnice din România
 Creşterea participării şi a vizibilităţii minorităţilor în sfera publică
 Promovarea dialogului interetnic
 Iniţierea de parteneriate interetnice
 Promovarea unor politici publice privind diversitatea etnoculturală
 Încurajarea şi asistarea organizaţiilor neguvernamentale ale minorităţilor
 Cercetarea, documentarea şi monitorizarea relaţiilor interetnice
 Cooperarea cu autorităţile locale în vederea promovării intereselor minorităţilor
 Iniţierea de parteneriate cu autorităţile publice 
 Promovarea unor practici de bună guvernare în comunităţi multietnice
 Susţinerea minorităţilor etnice în afirmarea identităţii culturale
 Promovarea de programe educaţionale în spiritul multiculturalităţii

 

Programe

Misiune posibilă – şanse egale în alegerea carierei

   Obiectivul general Promovarea şanselor egale pentru tinerii aparţinând minorităţilor etnice în vederea îmbunătăţirii implicării acestora în viaţa comunităţii, prin încurajarea lor să opteze pentru o carieră în structurile poliţiei. NOU!!! EDIȚIA 2011  Obiectivele spec...


Misiune posibilă – campanie de informare privind cariera de poliţist pentru tinerii aparţinând minorităţilor etnice

Campania de informare, derulată în parteneriat cu Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca şi cu Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii - ambele din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, - îşi propune să încurajeze tinerii aparţinând minorităţilor etnice - în principal mag...


Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale – stagii de pregătire pentru subofiţerii de poliţie

Programul urmăreşte prevenirea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. Activităţile includ stagii de pregătire adresate subofiţerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi elevilor de la Şcoala de Subofiţeri de Poliţie Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunităţi multiculturale, precum şi o serie de întâlniri la nivelul com...


Activități

Iniţiative de bună guvernare în comunităţi multietnice