Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Cluj

Contact

Logo Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Cluj

Descriere

Asociaţia nevăzătorilor din România este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, este personalitate juridică de drept privat, autonomă, cu caracter umanitar, social, cultural, sportiv, de interes general, de utilitate publică cu durată nedeterminată, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale.

Filiala Judeţeană Cluj funcţionează după următoarele principii: al unităţii, legalităţii, autonomiei, descentralizării, eligibilităţii, de interes comun, de reprezentare.
Scopurile Filialei Judeţene Cluj sunt de a realiza pentru membrii săi servicii sociale furnizate persoanelor cu deficienţe de vedere, adulţi şi minori, în scop umanitar, educativ, socio-economic.

Scopurile Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Cluj sunt:

 • umanitar
 • social
 • educativ
 • reglementare
 • reprezentare

Scurt istoric

Asociaţia Nevăzătorilor din România a luat fiinţă în 6 august 1956 iar Filiala Judeţeană Cluj a luat fiinţă în 24 ianuarie 1955, primul preşedinte fiind Roman Dănilă. Actualul preşedinte este domnul Ion Podosu.

 

 

 

 

 

Conducere

Președinte Ion Podosu Presedinte

Proiecte

Concursul de creaţie literară „Carmen Sylva”:

Lucrările la poezie, proză şi jurnalism (reportaj de presă sau interviu) trebuie trimise, pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 15 noiembrie 2016.


Concursurile „Pe meridianele lumii” şi „Imaginea ta contează”:

Se vor desfăşura la aceleaşi date, după cum urmează: – faza pe filială: 24 septembrie; – faza zonală (trei zone – Gorj, Alba și Bacău: 8 octombrie; – finala (Cluj): 22 octombrie. Întrebările vor fi de cultură generală, tip grilă simplă (cu 3 variante de răspuns, dintre care una singură corectă). La concursul „Imaginea ta contează”, subiectul...


Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară, folk şi interpretare instrumentală):

Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 1octombrie. Finala va avea loc în cursul lunii octombrie, în organizarea filialei Argeş.


Concursul de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe):

Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 1 iunie. Finala va avea loc în a doua jumătate a lunii iunie, în organizarea filialei Vâlcea.


Concursul de creaţie literară „Paşii profetului”:

Este organizat de filiala Bihor-Sălaj a ANR. Festivitatea de premiere va avea loc la Băile Felix, în a doua decadă a lunii mai. Termenul limită de trimitere a lucrărilor – poezie, proză şi epigrame – este 10 aprilie. Lucrările pot fi transmise atât prin poştă, pe adresa filialei, cât şi prin e-mail la adresa (bhanvr@gmail.com).


Concursul de eseuri „Onkyo Braille”:

Organizată de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor, această inedită acţiune culturală anuală premiază cele mai valoroase eseuri referitoare la valoarea, utilitatea sau semnificaţia alfabetului braille. Lucrările trebuie trimise în braille pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 1 mai 2016. Pentru a fi luat în considerare, un eseu trebuie să aibă între 900 şi 110...


Concursul „Braille junior” (de lectură rapidă şi corectă în braille, rezervat copiilor din şcolile pentru deficienţi de vedere):

Va fi cuprins ca probă în cadrul Concursului naţional al elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere, organizat de Ministerul Educaţiei. Întrecerea cititorilor braille se va desfăşura pe două secţiuni: gimnaziu şi liceu. Pot participa maximum doi elevi de la fiecare şcoală, câte unul pentru fiecare secţiune.


Concursurile „Prietenii cărţii braille” şi „Lectură rapidă şi corectă în braille”:

Se vor desfăşura la aceleaşi date, după cum urmează: – faza pe filială: 9 aprilie; – faza zonală (două zone – în organizarea filialelor Buzău – Vrancea şi Timiş): 23 aprilie; – finala (Bistriţa): 7 mai. Bibliografie: Pentru concursul „Prietenii cărţii braille” se va studia prima parte (trei volume braille) a lucrării „Viaţa lui G...


Activități

Nota bene:

 1. Acţiunile menţionate se vor organiza în funcţie de resursele financiare ale organizaţiei.
 2. La activităţile culturale organizate de ANR, cu excepţia celor rezervate elevilor, nu au dreptul să participe decât membrii organizaţiei, adică persoane care şi-au achitat cotizaţia pe anul în curs.
 3. Următoarele acţiuni au fost cuprinse în proiectul de activităţi depus spre finanţare la Ministerul Muncii:

- Finala Concursurilor „Prietenii cărţii braille” şi „Lectură rapidă şi corectă în braille”.

- Finala concursului de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe).

- Finala concursului de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară, folk şi interpretare instrumentală).

- Finala concursurilor „Pe meridianele lumii” şi „Imaginea ta contează”.


Activităţi social – umanitare

 • Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor la DGASPC pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii 448 şi a altor acte normative;
 • Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate, în vederea acordării de asistenţă şi ajutor;
 • Sprijinirea nevăzătorilor şi a familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;
 • Consilierea şi sprijinirea în mod concret a minorilor nevăzători pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite nivele, pentru adaptarea la sistemul educaţional;
 • Sprijinirea participării membrilor la manifestări culturale, educaţionale , sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
 • Achiziţionarea de dispozitive si echipamente asistive (tiflotehnice);
 • Promovarea şi afirmarea deficienţilor de vedere în diferite domenii de activitate;
 • Procurarea de ustensile şi echipament tiflotehnic;
 • Acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială;
 • Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti în situaţii de dificultate deosebită;
 • Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu autorităţiile locale şi organizaţiile nonguvernamentale locale, naţionale şi internaţionale;
 • Primirea membrilor filialei în căminul de nefamilişti de pe str. Petőfi Sándor nr. 30, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

Proiecte şi activităţi sportive şi de timp liber

 • Sprijinirea membrilor filialei pentru participarea la competiţiile naţionale şi internaţionale de şah, goalball şi de table;
 • Organizarea unor concursuri amicale în aceste trei domenii sportive;
 • Participarea la unele competiţii sportive interfiliale;
 • În limita posibilităţiilor financiare, se intenţionează dotarea filialei cu materiale şi echipamente sportive pentru o cât mai bună desfăşurare a activităţiilor sportive;
 • Se va organiza cel puţin o dată pe an, o excursie în afara razei filialei noastre şi, eventual, mai multe în judeţ.

Proiecte şi activităţi culturale