Asociația Distonia

Contact

Logo Asociația Distonia

Descriere

Asociaţia DISTONIA este o persoană juridică română, nonprofit si apolitică cu caracter social, educaţional, ştiinţific, cultural, umanitar, apolitic şi neguvernamental, autonomă care funcţionează în conformitate cu legislaţia română şi are în vedere următoarele principii:

OCROTIREA DEMNITĂŢII UMANE ce implică ocrotirea socială şi ajutor social material.

SOLIDARITATEA urmărind a asigura persoanei asistate dreptul la protecţie socială prin acordarea ingrijirii necondiţionate şi fără alte discriminări sau îngrădiri de vreun fel.

DREPTURILE CIVICE de a asigura persoanei asistate dreptul la informare, la comunicare, participare şi exercitare a drepturilor şi îndatoririlor sale civice.

Ce dorim?

Scopul asociației îl constituie sprijinirea persoanelor defavorizate suferinde de boli rare și diferite tipuri de dizabilități pentru a le oferi ajutor și asistență, respectând demnitatea lor fără discriminări de vreun fel, respectiv, indiferent de vârstă, sex, apartenență politică sau religioasă, statut social și/sau material.

Asociația Distonia în demersul atingerii scopului său își propune să atingă următoarele obiective:

√ organizarea de seminarii, conferințe, dezbateri publice, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, promovarea scopului și proiectelor asociației prin mijloace de comunicare în masă, mass-media și prin diferite forme de marketing în conformitate cu legislația în vigoare.

√ acordarea de consultanță și consiliere, precum și alte forme de asistență membrilor asociației și beneficiarilor acesteia, în conformitate cu scopul propus și oferirea de servicii multidisciplinare pentru persoanele aflate în situații de dificultate socială.

√ informarea și sprijinirea persoanelor care suferă de diferite boli rare, a persoanelor cu dizabilități, precum și a familiilor acestora, informarea și conștientizarea comunitățiilor pentru facilitarea inserției și reinserției educative și socio-profesionale a acestor categorii sociale

√ organizarea de evenimente și acțiuni caritabile pentru strângere de fonduri pentru proiecte de susținere a pacienților cu boli rare și a persoanelor cu dizabilități.

      √ activități de cercetare, studiu, informare, educație în parteneriat cu instituții de stat sau private, organizații           guvernamentale sau neguvernamentale de profil din țară și străinătate.

Conducere

Președinte Georgian Sorin Ionescu Presedinte

Domenii