ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ

Contact

Logo ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ

Descriere

Prin proiectele și programele derulate de Asociația Caritas Cluj se urmărește îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor direcți și a aparținătorilor, diminuarea riscului de izolare și excluziune socială, reducerea riscului de adoptare a comportamentelor deviante, protecția copiilor sub toate formele ei, prevenirea abandonului școlar, continuarea cât mai îndelungată a studiilor, evitarea exploatării copiilor prin muncă, cerșetorie, trafic, precum și dezvoltarea personală a acestora, în funcție de nevoile identificate de specialiști.

Misiunea constituie promovarea carității și a justiției sociale, având ca obiectiv redarea demnității fiecărei persoane, reintegrarea persoanelor sărace în comunitate și propunerea soluțiilor conforme cu legislația în vigoare. Angajații și colaboratorii sunt selecționați fără deosebire de proveniența lor religioasă sau etnică, vârstă sau sex. 

NE GASITI SI PE FACEBOOK AICI

Conducere

Director General Pr. Adrian Avram Director

Programe

Centrul de zi copii aflați în dificultate

Scopul Proiectele derulate în cadrul centrului de zi îşi propun să ofere servicii pentru 3 categorii de beneficiari: copii, părinţi şi voluntari. Programele oferite copiilor în cadrul centrului de zi sunt complementare activităţii educaţionale oferite de şcoală. Astfel, sprijinim copii proveniţi din familii aflate în dificultate în vederea dezvoltării abilităţilor...


Centrul îngrijire la domiciliu

Descriere (scop): Beneficiarii sunt în cele mai multe cazuri persoane vârstnice cu posibilităţi materiale modeste, aflate într-un anumit grad de dependenţă şi cu o reţea de suport insuficient dezvoltată. Astfel, se încearcă evitarea instituţionalizării acestei categorii de beneficiari datorită serviciilor oferite de către personalul Centrului. Activități  1. Ser...


Centrul de zi copii și adulți cu dizabilități

Scopul activităţilor centrului de zi este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a membrilor familiilor acestora. Activități  1. Serviciul de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu funcţionează la Cluj-Napoca si Bistriţa furnizând beneficiarilor servicii acreditate, în baza unui parteneriat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate....


Centrul de zi de asistenţă socială şi intervenţie în caz de calamităţi

Scopul principal al centrului este oferirea de servicii sociale primare în vederea sprijinirii familiilor sau persoanelor aflate într-o perioadă dificilă din punct de vedere material sau ocupaţional, astfel încât să se reducă riscul de blocaj la nivel psihologic, emoţional şi funcţional al acestora.   Serviciile sociale acordate constau în: măsuri şi acţ...


Centrul de zi antidrog

Problemele cu care se confruntă marea majoritate a beneficiarilor Centrului de Zi Antidrog sunt: - dificultăţile materiale (familii cu mai mult de 3 copii, părinţi şomeri, plecaţi în străinătate) - predispoziţie spre consum experimental şi ocazional de tutun, alcool etnobotanice în rândul elevilor - anturaje dubioase, care promovează actele antisociale (furt, agresiuni f...

Proiecte

Centrul de zi de evaluare, prevenire și consiliere antidrog

A. Campanii de informare şi prevenire a dependenței de droguri și internet în unităţi de învăţământ: ”Pune drogurile la pământ”, ”Nu fi Al-Tu”, ”Kids on Net”, ”Iluzia primei dăți”, ”Marijuana nu te face vegetarian”. B. Grupuri de suport pentru elevi și tineri consumatori (experimentali / ocazionali) C. &rdquo...


Centrul de zi pentru familii / persoane adulte aflate în situație de urgență

A. Centrul de zi – intervenții sociale în regim de urgență: Luări în evidenţă, anchete sociale, monitorizări, persoane sprijinite Consiliere, informare şi orientare în vederea găsirii unui loc de muncă Pachete alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun Bonuri valorice pentru familii aflate în dificultate   B. Intervenţie în caz...


Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate

A. Activități de asistență socială B. Activităţi de recuperare - copiii sunt ajutaţi să recupereze lacunele existente în materia predată la şcoală,  insistându-se pe munca la materiile la care întâmpină dificultăţi. C. vizionarea de filmeserbări drumeţi D. Cerc muzical  - cursuri de iniţiere şi/sau aprofundare a tehnicii intrumentale cu chitara E. &Ici...


Centrul de zi pentru copii și persoane cu dizabilități

Oferă servicii de recuperare (logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică, meloterapie, art-terapie, activităţi de socializare) A. Atelierul Veseliei – grup de art-terapie pentru copii B. Grup de dezvoltare de deprinderi de viaţă independentă C. Sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor


Centrul de îngrijire la domiciliu

A. Activităţi de integrare socială pentru persoanele varstnice  ”Club de socializare Seniori” B. Servicii de îngrijire personală și menaj la domiciliu C. Evaluări medicale periodice D. Închirieri cadre medicale E. Pachet alimentar oferit beneficiarilor cu venituri mici din cadrul clubului de socializare şi îngrijire socio-medicală


Activități

Activități comune tuturor celor 5 centre de zi:

1. Activităţi de teren, identificare de noi cazuri eligibile, evaluare și consiliere psiho-socială, monitorizare

2. Activităţi de timp liber, socializare, drumeții, mese festive și serbări pentru categoriile de beneficiari din grupul țintă

3. Sprijin prin oferirea lunară de pachete cu alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, rechizite

4. Consiliere și mediere pe piața muncii pentru persoanele șomere sau în căutarea unui loc de muncă: sprijin în întocmirea unui CV, orientare spre AJOFM, consultarea listelor cu posturi disponibile, inițiere în folosirea calculatorului / internetului.