Începând cu 15 august 2019 Asociația Alternative Umanitare își încetează activitatea, iar site-ul eUmanitar va deveni inactiv.
Mulțumim tuturor celor care ne-au vizitat!
Echipa eUmanitar vă dorește succes în activitate!

ATELIER Șanse de succes și riscuri de esec pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție a copiilor. Povești si convorbiri cu tineri și profesioniști din system.

ATELIER  Șanse de succes și riscuri de esec pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție a copiilor. Povești si convorbiri cu tineri și profesioniști din system.

ATELIER

 

Șanse de succes și riscuri de esec pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție a copiilor. Povești si convorbiri cu tineri și profesioniști din system.

 

Atelierul va aduce în fața studenților poveștile unor tineri care au copilărit în sistemul de protecție. Temele discutate se vor referi la deprinderile de viață ale tinerilor, dorința lor de integrare socială, blocajele pe care le resimt și sprijinul primit din partea profesioniștilor. 

La atelier vor participa tineri din sistemul de protecție a copiilor, membri ai Consiliului Tinerilor Institutionalizați,  studenți și profesioniști.  Atelierul va fi moderat de prof. dr. Maria Roth și Ionuț Tinca, reprezentanți al CTI.

In cadrul atelierului, studentele la masterat Deac (Bălaș) Daniela și Șuteu (Bărăian) Liliana vor prezenta pe scurt tema:

 

Ѕuccеs și еșеc în intеgrarеa sοciο-рrοfеsiοnală a tinеrilοr рrοvеniți din cеntrеlе dе рlasamеnt.

Am alеs acеastă tеmă dеοarеcе cοnsidеram că fοartе mulți tinеri cе рlеacă din cеntrеlе dе рlasamеnt rеușеsc cu grеu să sе intеgrеzе din рunct dе vеdеrе sοciο-рrοfеsiοnal. Ρrеgătirеa tinеrilοr în cееa cе рrivеștе dерrindеrilе dе viață indереndеntă sе rеalizеază în mοd cοnstant în cеntrеlе dе tiр rеzidеnțial. Cοnfοrm lеgіі, duрă vârѕta dе 18 anі bеnеfіϲіază dе οϲrοtіrе dοar maϳοrіі ϲarе ϲοntіnuă ѕtudііlе, рână la vârѕta dе 26 dе anі. Lірѕa οfеrtеlοr dе munϲă, dіfіϲultatеa dе a găѕі ο lοϲuіnţă, au îngrеunat ѕіtuaţіa tіnеrіlοr ϲrеѕϲuţі în ϲеntrе. Νеavând lοϲuіnţă, lοϲ dе munϲă ѕau famіlіе ϲarе ѕă îі ѕрrіϳіnе, unіі dіntrе aϲеştі tіnеrі іntră în ϲοnflіϲt ϲu lеgеa, іar lірѕa dе іnѕtruіrе duϲе dеѕеοrі la vіοlеnţă ѕau abuzurі dе dіvеrѕе tірurі.

Prezentarea va  urmări dificultățile de integrare socio-profesională ale unor tineri încă sunt dependenți de sprijin (sunt „obişnuiţi” să fie îngrijiți, nu ştiu de cele mai multe ori să folosească banii economic, sunt nesiguri, ajung să deprindă în permanenţă de cineva și şi mai greu adaptabili la situații noi, dificile). Chiar dacă în instituţii, condiţiile de viaţă uneori sunt mai bune decât cele în familie, lipsa părinţilor şi a susţinerii emoţionale exercitate de aceştia asupra copiilor are efecte greu de compensat pe termen lung.  Analiza va pune accent pe modalitățile în care reușim în activitatea noastră profesională să pregătim tinerii pentru a deveni autonomi și responsabili. Invităm, de asemenea, unul dintre foștii noștri rezidenți să își prezinte istoria vieții și să răspundă la întrebările participanților.              

 

Intilnirea va avea loc la Sediul facultatii, et. 4, in spatele amfiteatrului

 

Chances and risks for young adults from the child protection system. Stories and discussions with young people and professionals

The workshop will create a space for listening to the stories of young people who spent a part of their childhood in the protection system. The themes will cover the preparation for independent life, the motivation to cope and be included, the barriers they feel and the support they get from professionals. In the workshop we shall have the opportunity to listen to the master students Deac (Bălaș) Daniela și Șuteu (Bărăian) Liliana, who will present a paper: Success and failure in the socio- professional integration of youth leaving institutional care

We have chosen this topic because we believe that many young people leaving institutional care have a very hard time in managing a socio-professional integration. In residential care institutions, young people are being constantly trained in terms of independent life skills.  In accordance with the law, after turning 18 (and legally becoming adults), only those who continue their studies are still under government protection, the state providing for them until they turn 26. The lack of job opportunities and the struggle to find a place to live in made things worse for youth raised in institutional care centers. As they have no lodging, no job, no family to support them, some of these young people end up breaking the law, the lack of education often leading to violence or different kinds of abuse.

Our presentation aims to highlight the challenges faced by these young people, as they try to achieve socio-professional integration. One of the main problems is that they still depend on external support (they are used to being taken care of, most times they don't know how to use their money in an economically wise way, they lack self-confidence, are always dependent on others and have a hard time adapting to new and challenging situations). Even if the living conditions offered by care institutions are sometimes better than those provided by families, the absence of a child's parents and the lack of parental love and support can have major effects that in the long term prove to be hard to compensate. This analysis will highlight the ways in which we manage, through our work, to prepare young people in becoming independent and responsible adults. We will also be inviting one of our former residents to share his life story and to answer questions from the public.

 

Sursa: facebook.com/photo.php

)